La Casa del Gremi dels Paraires i la Seu

Enrere

La Casa del Gremi dels Paraires (Carrer dels Paraires)

La Sala del gremi de Paraires, a principi de febrer de 1521, estava esvalotada. El vell edifici del carrer dels Paraires feia cantonada amb el carrer de Sant Nicolau i, rere, amb el carreró del Port Fangós. El portal rodó apareixia coronat per les armes del gremi, unes tisores i dues cardes.

Joan Crespí dia 6 de febrer de 1521 féu un discurs davant l’assemblea dels menestrals reunida a la casa del Gremi dels Paraires, segons transcripció de Joan B. Binimelis:

"Oh senyors i homes honrats, i gent sàvia, digau-me tots fins quan haurem de viure tan agreujats, i patir tants afronts d'aquests senyors cavallerots i homes d'honor; els hauria de bastar despullar amb tirania els nostres béns, i portant-nos avantatge en ses riqueses, i a més d'això, ens volen maltractar, i la causa és perquè no consentim, i no callam ses males obres, perquè no dissimulam ses maldats i, ja que som nosaltres homes honrats, que perquè siguem pobres ens vulguin oprimir de tal manera, i del tot abatre, oh desgraciada destrucció de la nostra comuna llibertat i franqueses! Oh dur jou i áspera servitud, que amb imperi superb ens llancen, i som entre ells habitats! I com nosaltres no serem suficients per resistir a un tan senyalat agosarament d’aquests pocs? Que sent nosaltres tants, i tan homes com ells, que sembla que la nostra pròpia voluntat, i comú consentiment, els donam amb la nostra covardia llicència i permís per tot ço que fan. Correu ara de ser esclaus i donem-los a entendre que som lliures. Aquí, aquí, homes honrats i valents, donem-los a entendre que ja no podem sofrir més ses tiranies, i que som homes i que sabem defensar els nostres drets, i posar les vides per les nostres llibertats, que és ben cert, gent honrada, que el seu agosarament no es pot tallar sinó amb mà forta”. [i]

 

La Seu, refugi de Mascarats

Alguns cavallers i famílies de mascarats romangueren durant tota la revolució a la Seu de Mallorca . La pintura de la Trinitat, situada en la sala de Santa Llucia està relacionada amb la Germania, ja que es tracta d'una donació votiva realitzada per les famílies nobles que es pogueren refugiar en el temple catedralici durant la revolta de la Germania (1521-23). [ii]

 

[i] Cronicón mayoricense, p. 225

[ii] Piferrer-Quadrado, 701 /Mallorca artística, 72 / Pol, A., 16-19 /Catedral de Mallorca, 1993: 88 15

Endavant