La casa enderrocada de Joanot Colom (plaça del Roser)

Enrere

La casa enderrocada de Joanot Colom (plaça del Roser)

Joanot Colom, segon Instador de la Germania (Galeria de Fills Il·lustres, Ajuntament de Palma)
Joanot Colom, segon Instador de la Germania (Galeria de Fills Il·lustres, Ajuntament de Palma)

El barreter Joanot Colom, dirigent de la Germania (1521-23), vivia en l'actual plaça del Roser, a la banda de llevant, vora el també desaparegut oratori de Sant Nicolauet Vell, a la dreta si davallam de la costa de Sant Domingo. Havia comprat la seva casa l'any 1517 per 22 lliures. Colom fou el dirigent de la facció més radical de la revolta, i quan aquest sector triomfà, l’octubre de 1521, fou nomenat Instador del Poble. Quan la derrota de la Germania, Joanot Colom fou esquarterat a la Porta Pintada, i la seva casa fou enderrocada i sembrada de sal, com a signe màxim d'escarment i de càstig.

El 8 de desembre de 1841, la corporació municipal, aleshores progressista, nomenà Joanot Colom fill il·lustre de Palma; es col·locà el seu retrat en la sala de sessions i es féu en aquesta plaça una gran festa, com ens recorda Jaume Conrado: "amaneció muy adornada con damascos y flores la plazuela que está en la calle de San Nicolauet Vell, solar en que estuvo la demolida casa de mestre Juan Odon Colom, principal corifeo de los comuneros de Mallorca, muerto atenaceado a manos del verdugo a los 5 de junio de 1523". Els governs conservadors posteriors s'encarregaren de tornar enrere aquest nomenament i el retrat s'arrossegà pels magatzems municipals.

El 7 de febrer de l'any 1870, aniversari de l'inici de la revolta, l'Ajuntament Popular del Sexenni Revolucionari, posà una placa en record de la Germania, amb la particularitat que es refereix, equivocadament, a Joan Crespí, el primer dirigent de la sublevació, durant l'etapa moderada, que fou assassinat pels partidaris de la facció més radical. Actualment, les restes de la làpida s'han recuperat i han estat situades en el lateral de llevant de la plaça.

La inscripció de la placa diu així: "Al primer instador del beneficio común - Juan Crespí, pelaire - y a los primeros iniciadores de la idea democrática en Mallorca - que congregados en este sitio resolvieron vindicar los derechos del pueblo levantándose en armas para defenderlos con sus vidas el dia - 7 de febrero de 1521 - dedica esta lápida commemorativa el primer Ayuntamiento Popular de Palma - 7 de febrero de 1870 - publicándose una memoria del hecho que se conmemora". [i]

 

[i] Bonet, M.: "La casa de Juan Colom". A: BSAL, I, núm. 6 (1885), 1-3 / Rul.lan, Història de Sóller, 519 / Piferrer-Quadrado, 351, 420-21 / Conrado y Berard, J. "Apuntes cronológicos". A: BSAL, XXIX, 246 / Verdaguer, 44 / Zaforteza, III, 34-35 / Llabrés Bernal, IV, 706 / Valero, G.: “Palma ciutat de Llegenda”.

Endavant