Sentència contra Joanot Colom i execució

Enrere

Sentència contra Joanot Colom i execució (3 de juny de 1523) (Porta Pintada Vella, Carrer de Sant Miquel)

La sentència contra Joanot Colom, signada a Bellver el tres de juny de 1523, textualment, diu així: “Ara oiats i veiats la sentència que mana esser feta lo espectable i noble senyor Don Miquel de Gurrea, Canceller de la cessària Majestat, Lloctinent del present Regne de Mallorca, de aquests quatre homens assí presents, lo hu dels quals s’anomena Joanot Colom barreter, lo qual olvidat totalment de la fidelitat i naturalesa que a la sacra Majestat del emperador i Rei nostre Senyor ... amb sos diabolicals conceptes s’és constituït principal instador de la damnada Germania, la qual mitjançant alguns medis havia llevada totalment la obediència i dit Regne a sa Majestat usurpant-se aquell ... i resistint a la dita cessària Majestat i sa espectable senyoria la real persona d’aquella immediatament representant, i a son real exèrcit amb moltes batalles en les quals per una part i altra s’ha seguit gran escampament de sang i morts i es seguiren molts danys irreparables (...) així mateix constituir-se capità en los camps que la dita Germania posa contra la vila d’Alcúdia i en les batalles que contra el Rei nostre Senyor i lo dit son Lloctinent general ha donades, per lo qual és crim de lessa Majestat.

Execucions (dibuixos s XVII, ARM)
Execucions (dibuixos s XVII, ARM)

Proveeix, sentencia i declara que lo dit Joanot Colom sia aportat per los llocs acostumats de la present ciutat de Mallorca en un carro, sobre lo qual sia atenallat, sia degollat per lo coll davant la porta Pintada, escorterats i los corters sien posats a certs pilar faedors, los quals perpètuament s’han d’anomenar los pilars de Colom, e lo cap de aquell amb una llanterna de ferro sia penjat a la porta Pintada, diminuint-lo a ell i a la sua progènie fins a la quarta generació, faent-los inhàbils per qualsevol ofici i honors, i les cases d’ell sien derrocades i sembrades de sal i sos béns confiscats a la Regia Cort (...) Dat en Bellver a tres de juny de 1523”. [i]

 

Execució de Joanot Colom:

Diu Josep M. Quadrado: Joanot Colom fou “atenallat damunt un carro fins a la Porta Pintada, i allà fou degollat i posat el seu cap en un nitxol que sobre l’exterior de l’arc encara es denota, i sos membres en els quatre pilars a què es destinà l’excel·lent pedra pels agustins aparellada per construir la seva església d’Itria…”. L’erudit decimonònic ens explica que “el teatre del suplici on s’aixecaren els pilars correspon a l’indret que avui ocupa el baluard, on continuava el camí la línia del carrer Sant Miquel, bifurcant-se després en els de Sóller i Bunyola”. [ii]

 

Bibliografia

BERNAT, M.; SERRA, J. (2008): La veu de la revolta. Sermonadors i profetes a les germanies de Mallorca (1521-1523). Palma, Lleonard Muntaner.

CAMPANER, Alvaro (1982): Cronicon mayoricense. Palma, Institut d'Estudis Baleàrics.

DEYÀ BAUZÀ, M. J.; MAS FORNERS, A.; ROSSELLÓ VAQUER, R. (1999): Història d’Alcúdia. El segle XVI. Alcúdia, Ajuntament.

  • (1989-98 ): Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma, Promomallorca.

JUAN VIDAL, Josep (1973): "Una aproximación al estudio de la Germanía de Mallorca" BCOCIN, 681. Palma

JUAN VIDAL, Josep (1985): Els agermanats. Dins "Biografies de mallorquins; 11”. Palma, Ajuntament de Palma.

MAS FORNERS, Antoni (2013): “Les rutes dels agermanats”. A: Itineraris històrics a les illes Balears. Diario de Mallorca, 02-01-2013

MULET RAMIS, B.; ROSSELLÓ VAQUER, R.; SALOM, J. M. (1996): Sineu aixeca una nova església. Segle XVI. Sineu, Ajuntament.

PIFERRER, P.; QUADRADO, J. M. (1888): Islas Baleares ("La Germanía en Mallorca", p. 347-425). Barcelona, Cortezo y Cía.

SERRA, Jaume (2001): Pau Casesnoves i les Germanies a Inca. Inca, IES Pau Casesnoves / Edicions Documenta Balear.

SERRA i CIFRE, Francesca M.; VALERO i MARTÍ, Gaspar  (2008): La Germania a Alcúdia. La crònica del notari Miquel Sabater (1521-1522) Alcúdia, Ajuntament.

VENTAYOL SUAU, P. (1928): Historia de la Muy Noble Ciudad Fidelísima de Alcudia Palma, La Última Hora.

 

https://germanies500.cat/ca/la-germania-mallorca

Gaspar Valero i Martí

04-02-21

 

[i] Cronicón mayoricense, 296.

[ii] Piferrer-Quadrado, "La Germanía en Mallorca" (a: Baleares, 1888), 420