La Porta Pintada Vella: El setge. Entrada de l’exèrcit reialista a la Ciutat

Enrere

La Porta Pintada Vella: El setge. Entrada de l’exèrcit reialista a la Ciutat (7 març 1523)

Després de la batalla del Rafal Garcés, a final de novembre de 1522, els agermanats cessaren la resistència a camp obert i es refugiaren dins els murs de la ciutat de Mallorca. Miquel de Gurrea situà el campament de les forces reialistes al monestir cistercenc de la Real i assetjà la ciutat (desembre de 1522-7 de març de 1523). El cronista Mn. Bernat Calders així ho recull: «Y de aquí [Rafal Garcès] partírem per a la Ciutat y posàrem lo siti a la Reyal lo primer de desembre de dit any 1522”. El 21 de desembre intimà el virrei que sense llicència seva, ningú no sortís del campament so pena de la vida (409) Alguna sortida intentaren els agermanats per la porta de Santa Fe fins al Portitxol, sucumbint alguns de retirada vora la creu de Salavert. A les Set Aigües amb més fortuna prengueren dos carros de blat amb mort d’alguns cavallers. Sovint partien de les portes del Sitjar i Plegadissa cap al nordoest en direcció al campament, trabant escaramusses en los Tints, en el camp dels Ametlers i principalment al voltant del convent de Jesús, on patiren una derrota. (413)

Avançà el virrei des de la Real fins a Jesús, estrenyent el bloqueig i apretant a la vegada la força i el vigor dels combats. Cada dia es demostrava més insostenible la defensa als que més entenien i curaven de sostenir-la (414)

A principi de març, delmats per la pesta i per les dissensions internes, el agermanats cessaren en la defensa. Continua Calders: “Tinguérem lo siti sobre la ciutat fins a 6 del mes de març de l’any 1523 que los traÿdos se donaren per pura fam a la mercè del senyor rey [...]».[i] El 7 de març la ciutat fou presa. L’exèrcit reialista entrà a la ciutat a la matinada d’aquell dia (418). L’endemà el virrei Gurrea prengué possessió de la ciutat i pronuncià el pertinent jurament davant un nodrit grup de fidels. Durant els mesos següents les noves autoritats exerciren una cruel repressió contra els participants en la Germania. [ii]

Porta Pintada Vella o de Santa Margalida (aquarel·la de Bartomeu Ferrà Juan)
Porta Pintada Vella o de Santa Margalida (aquarel·la de Bartomeu Ferrà Juan)
 

[i] ROSSELLÓ, R.; ALBERTÍ, J.: 2003, p. 167.

[ii] J. M. Quadrado, "La Germanía en Mallorca" (a: Piferrer-Quadrado: Baleares, 1888), p. 347-425

Endavant