El Convent de Sant Francesc, quarter general de la Germania

Enrere

Convent de Sant Francesc, quarter general de la Germania

El Convent de Sant Francesc serví de quarter general de la Germania. Allà es feren assemblees i s’hi elegiren els instadors de la revolució.[i]

Dia 8 de febrer, l’endemà de l’aixecament “tingueren consell que cada ofici fes tambors e banderes en lo monestir de Sant Francesc. (…) Ítem l’altre dia tingueren consell en lo dit monestir que fessen un elet per cada ofici, i demanaren que los fos donat advocat i procurador, els quals foren elets”.[ii]

Claustre de Sant Francesc (Dibuix de Jean J. B. Laurens, 1839)
Claustre de Sant Francesc (Dibuix de Jean J. B. Laurens, 1839)

Començaren les visites i oferiments; i de cada poble, agafant Binissalem la davantera: “Item pocs dies aprés vingué la part forana a fer oferta als menestrals, de la qual vingué primer la vila de Binissalem”.[iii] Anaren arribant comissions, o més bé, grups armats a peu i a cavall, amb més o menys ordre i preparació; i els rebien a les portes de la ciutat els menestrals amb l’instador en persona i els acompanyaven al convent de franciscans on rebien hostalatge i taula, encara que no vinguessin amb les mans buides. [iv]

Com a primera organització agermanada, un dels presos alliberats, Joan Crespí, fou elegit capità i tot seguit es nomenaren els elets de cada ofici. Aquests s'apoderaren de les armes, en mans dels jurats, i feren una mostra militar per molts de carrers de Palma. Al mateix temps, uns quants síndics sortiren cap a València a fi de conèixer l'organització de la revolta valenciana i aplicar allò que fos possible a Mallorca.[v]

El 23 de setembre de 1521, el consell general de la Germania, reunit al convent de Sant Francesc, desautoritzà Joan Crespí i en sortí guanyadora la facció més radical, capitanejada per Joanot Colom.

Jurament dels agermanats mallorquins (dibuix de Guillem Morro)
Jurament dels agermanats mallorquins (dibuix de Guillem Morro)
 

[i] Mulet-Rosselló-Salom, 1996, p. 410

[ii] Cronicón mayoricense, p. 288

[iii] Cronicón mayoricense, p. 289

[iv] Piferrer-Quadrado, "La Germanía en Mallorca" (a: Baleares, 1888), 355

[v] Mulet-Rosselló-Salom, (1996), 410

 

Endavant


Source URL: https://germanies500.cat/valero-5