El Congrés

Jornades UIB

Jornades: La Germania a Mallorca i la seva Transcendència

     Conscients de la transcendència de la Germania i de les seves conseqüències en la història de Mallorca, el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, proposa dur a terme una trobada acadèmica, amb estructura de jornades, en què els més reputats especialistes tractin detalladament els aspectes abans enunciats.

     El gruix de les ponències correspondrà al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, tot i que també s’encarregarà la presentació de ponències a experts externs amb aportacions de vàlua reconeguda, tant d’altres universitats (sobretot de l’àmbit de la corona d’Aragó) com de fora del món universitari.

     Així mateix, en diferents àmbits es permetrà la presentació de comunicacions, fonamentalment referides a estudis de cas o locals (com, per exemple, els esdeveniments i les conseqüències de la Germania en diverses poblacions illenques). La qualitat d’aquestes comunicacions serà supervisada per un consell científic, integrat per especialistes i nomenat expressament.

Lloc

     Saló d'actes de Son Lledó, Campus de la UIB.

Dates

     7 i 8 d’octubre de 2021

Coordinació

     Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Col·laboració

     Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del  Consell de Mallorca