El Congrés

Jornades UIB

Jornades: La Germania a Mallorca i la seva Transcendència

     Conscients de la transcendència de la Germania i de les seves conseqüències en la història de Mallorca, el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, proposa dur a terme una trobada acadèmica, amb estructura de jornades, en què els més reputats especialistes tractin detalladament els aspectes abans enunciats.

     El gruix de les ponències correspondrà al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, tot i que també s’encarregarà la presentació de ponències a experts externs amb aportacions de vàlua reconeguda, tant d’altres universitats (sobretot de l’àmbit de la corona d’Aragó) com de fora del món universitari.

     Així mateix, en diferents àmbits es permetrà la presentació de comunicacions, fonamentalment referides a estudis de cas o locals (com, per exemple, els esdeveniments i les conseqüències de la Germania en diverses poblacions illenques). La qualitat d’aquestes comunicacions serà supervisada per un consell científic, integrat per especialistes i nomenat expressament.

Lloc

     Edifici Sa Riera. Sala d’actes. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. (Accés amb totes les mesures de prevenció de la Covid-19.) 

Places

     Limitades. Us podeu inscriure gratuïtament a les Jornades a partir del 7 de febrer de 2021

Dates

     7 i 8 d’octubre de 2021

Horari

     De les 9 a les 18 hores

Durada

     12 hores

Preu

     Activitat gratuïta

Coordinació

     Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Col·laboració

     Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del  Consell de Mallorca

Presentació de comunicacions

     Heu d’enviar les comunicacions a: <sac@uib.cat> i indicar a l’assumpte: «Jornades La Germania a Mallorca i la seva Transcendència».

     Una vegada lliurades, el comitè científic nomenat expressament per a aquesta finalitat decidirà quines comunicacions s’exposaran durant les Jornades.

     Podeu enviar les comunicacions fins al dia 31 de juliol de 2021.

Més informació i bases per a la presentació de comunicacions (enllaç)