Jornades: La Germania a Mallorca i la seva Transcendència

Jornades acadèmiques celebrades a la UIB el 7 i 8 d'octubre de 2021.

Podeu veure la gravació en vídeo de les ponències i comunicacions mitjançant els següents enllaços:

 

1. Els precedents i els fonaments ideològics de la Germania

Lliçó inaugural: Mallorca entre 1453 i 1521. A càrrec de Maria Barceló Crespí. Catedràtica d’Història Medieval del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Ponència: «La revolta de 1391 i l’alçament forà de 1450». A càrrec de Guillem Morro. Doctor en Història.

 

2. La Germania: el context i els esdeveniments

Ponència: «La Germania en el context europeu». A càrrec d’Àngel Casals. Professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona.

Ponència«Comunidades y Germanías: realidad histórica y transposición escolar». A càrrec de David Alonso García. Professor contractat doctor de l’àrea de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat Complutense de Madrid.

Ponència: «La influència de la Germania valenciana». A càrrec de Pablo Pérez García. Catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de València.

Ponència: «Anatomia de la revolta agermanada a Mallorca: cap a una radicalització». A càrrec de Josep Juan Vidal. Catedràtic d’Història Moderna del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Ponència: «La incidència de la Germania a Eivissa». A càrrec de Fanny Tur Riera. Llicenciada en Història i directora de l’Arxiu Històric d’Eivissa.

Ponència: «Menorca en temps de la Germania». A càrrec de Miquel Àngel Casasnovas i Camps. Doctor en Història. 

Ponència: «La Germania a la Part Forana». A càrrec de Gaspar Valero Martí. Llicenciat en Història.

 

3. Després de la Germania: repressió i canvi social i econòmic

Ponència: «Les conseqüències socials i econòmiques de la Germania». A càrrec de Miquel Josep Deyà. Professor titular d’Història Moderna del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Ponència: «En les obres y parlar». El paper de les dones en la Germania de Mallorca. Dels inicis a la repressió (1520-1525). A càrrec de Margalida Bernat. Doctora en Història.

Ponència: «"Alçats per muntanyes i garrigues". Bandolerisme posterior a les Germanies». A càrrec de Jaume Serra. Doctor en Història.

 

4. L’època moderna i contemporània. La Germania, entre la història i la política.

Ponència: «La Germania vista per autors i escrivents d’època moderna». A càrrec de Gabriel Ensenyat. Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears.

Ponència: «La Germania vista per la historiografia contemporània». Pere Salas Vives. Professor contractat doctor interí d’Història Contemporània del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. 

 

Comunicacions

«La Germania de Mallorca; quan les noves fonts brinden aportacions». A càrrec de Bartomeu Mestre i Sureda, investigador.

«L’Església de Mallorca en temps de la Germania: el cas del capítol catedralici». A càrrec d’Albert Cassanyes Roig, professor associat a la Universitat de Lleida.

«Entorn de Joanot Colom i la seva família». A càrrec de Joan Miralles, catedràtic jubilat de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears.

«Algunes notes sobre la Germania a Montuïri». A càrrec de Gabriel Mayol Arbona, llicenciat en Història.

«Tota o la més part del pobla demana e crida quitació e liberació dels càrrecs». La Germania a Muro i Castell-Llubí». A càrrec de Gabriel Alomar Serra i Pau Mateu Vives, llicenciats en Història.

«Pere de Pachs i Burgues, capità d'Alcúdia, en temps de Germania». A càrrec de Miquel Ques i Perelló, graduat en Humanitats.

«La batalla dels privilegis: Alcúdia contra el regne. Fiscalitat i mercat negre rere la Germania». A càrrec d’Antoni Mayol, llicenciat en Història (Arxiu Històric Municipal d'Alcúdia).

«“Cavallers, Germanies!”». A càrrec de Miguel Garí Pellicer, doctor en Història.

 «Qui són actualment els hereus polítics dels agermanats?» A càrrec de Maria de Lluc Muñoz Canyelles, graduada en Ciències Polítiques i de l’Administració.

«Una proposta didàctica per a l'ensenyament secundari sobre la Germania de Mallorca: La novel·la juvenil El fill del Coratjut de Bugia, d'Antoni Vidal Nicolau». A càrrec d’Antoni Vidal Nicolau, doctor en Història.